Online mellomtider for orientering - på en enklere måte


Simulator for trening på bruk av NovOtime programvare

Mange dataansvarlige i klubber og organisasjonskomitéer føler seg kanskje usikker på å ta i bruk ny teknologi og programvare og å benytte dette på et viktig løp. Det er forståelig da det ikke finnes noen garanti for at alt fungerer skikkelig første gang. Har jeg riktig brannmuroppsett, fungerer programvaren tilfredsstillende sammen med min hardware og mitt operativsystem? Fungerer koblingen mot eTiming slik den skal og får jeg data lastet riktig opp til resultatserver? Dette er viktige ting å ha kontroll på før et viktig løp. Derfor har vi utviklet NovOsim - en simulator for å kjøre gjennom et løp fra A til Å.

Vindu for løpsimulator

NovOsim er en simulator som lar deg kjøre gjennom en tilnærmet fullskala test av hele NovOtime konseptet, med unntak av de fysiske modulene i skogen. Tanken er at man skal kunne kjøre gjennom kjente løpsopplegg i ro og mak i forkant av et løp og gjøre seg godt kjent med funksjonaliteten til systemet, og ikke minst, å verifiserer at man har fått satt opp systemet korrekt for sitt løpsopplegg og sin utstyrskonfigurasjon.

Enhver bruker, eller potensiell bruker som ønsker å teste opplegget før bestilling, kan få tildelt en brukerkonto på vår online-server og et antall virituelle (simulerte) NovOtime moduler. Selve løpsopplegget kan vi generere ut fra f.eks. brikkedump fra et tidligere løp og derved få en så realistisk testsituasjon som mulig.

For klubber som kjører et løpsopplegg som er relativt likt fra år til år vil det være naturlig å her ta utgangspunkt i forrige års løp og generere simulatorfiler basert på startider, stemplingstider og sluttider som er registrert i databasen etter løpet. Bruker oppgir hvilke poster man ønsker å simulere mellomtider på og vi kan så kjøre databasen gjennom en prosess som genererer simulatordata med en startpost (0), det ønskede antall mellomtidsposter og en målpost (249). Alle stemplinger legges så med innbyrdes tidsforskjell likt med det opprinnelige løpet.

Et eget NovOsim simulatorprogram installeres på din egen PC. Dette kan være på samme PC som kjører NovOtime, eller på en helt annen PC som står et helt annet sted. Simulatoren er helt frittstående og kontakter online-server og utveksler data med denne på samme måte som en vanlig NovOtime modul ville gjort. Eneste forskjell er at fremfor å detektere og sende over data om en virkelig stempling så henter den istedet ut tider og brikkenummer fra en simulatorfil og sender disse over i stedet. Resultatet for online-server og NovOtime programvaren er imidlertid den samme. NovOtime oppfatter dette som om det er virkelige data og presenterer og legger inn data i eTiming eller Brikkesys på akkurat samme måte som den ville gjort med virkelige stemplinger. Spesielle funksjoner som sommerfuglgafflinger og tilsvarende opplegg vil også bli håndtert på akkurat samme måte som i virkeligheten. Fungere det som det skal med simultoren så skal det også fungere som det skal på løpsdagen.

Simulatoren har en oppførsel som skal være mest mulig lik med de virkelige NovOtime modulene, selv om enkelte tidsforsinkelser er redusert for at simuleringen skal gå raskere. Simulatoren gir også mulighet for å øke avspillingshastigheten med en faktor på 2, 3, 5, 10 eller 20 ganger. En simulering bør derfor ikke ta hele dagen som på et virkelig løp. Her kan man istedet kjøre gjennom mange tusen løpere på under en halvtime. Farten kan også endres underveis, f.eks. hvis man ønsker å "spole" raskt frem for deretter å studere oppførselen i spesielt kritiske faser mer nøye, slik som f.eks. hvordan pasering av sentrumsposter i sommerfugler håndteres. Hurtig avspilling er også gunstig hvis man oppdager en feil i oppsettet som man ønsker å rette for så å starte løpet på nytt. Sist men ikke minst er hurtig avspilling en metode for å avdekke problemer i systemet sitt f.eks. å sjekke at PC'en man planlegger å bruke er rask nok til å håndtere de mest kritiske fasene når stemplingene raser inn. Brukeren kan også slå av og på de simulerte modulene underveis for å simulere kommunikasjonsfeil.

Under simuleringen viser simulatorvinduet hvilke moduler og postkoder som er i bruk, hvor mange stemplinger som utført på posten og hvor mange stemplinger det totalt skal være på posten. Tiden frem til neste stempling (i sann tid basert på valgt hastighet) vises også og når "stemplingen" skjer så blinker en indikator (gul) for å signalere dette. Det er også 2 andre indikatorer, en som viser når den aktuelle modulen er slått på fra NovOtime (kolonne M med guloransj farge) og en som viser når den simulerte modulen har fått beskjed om å starte registrering (kolonne S med grønn farge).

Vi oppforder alle som vurderer bruk av NovOtime og mellomtider til å få tildelt brukeraksess og få tilgang til simulatoren så tidlig som mulig. På den måten kan man bli godt kjent med systemets virkemåte og ha funksjonene "i fingrene" når løpsdagen kommer. Når første løper starter og ting begynner å skje rundt deg, da er det greit å føle seg sikker på at system gjør jobben.

HKK/09.03.2019