Online mellomtider for orientering - på en enklere måte


Prisstruktur for leie av NovOtime mellomtidsystem

NovOtime er et mellomtidsystem som leies ut pr. løp og inkluderer moduler for uplassering på postene med tilhørende utstyr (antenner, ladere o.l) samt programvare som installeres og kjøres på PC på samlingsplass. I pakken inngår også bruk av sentralserver som benyttes for formidling av meldingene.

Prisstrukturen er basert på en modell som gir lav inngangspris for små løp og som øker med antall deltagenede løpere i de klassene som dekkes av systemet. Det ligger også inne en trafikkostnad som er basert på antall meldinger i systemet, dvs. at prisen varierer med antall rapporterte mellomtider.

For løp som går mellom 2 dager (nattløp) regnes løp av varighet mindre enn 12 timer som 1 dag, regnet fra start første løper til målgang siste løper.

Nærløp (ikke krets- eller nasjonale løp) kan leie utstyr med 33% rabatt i forhold til angitte priser, unttatt trafikkostnad. Forutsetningen er at det er ledig utstyr tilgjengelig på det aktuelle tidspunkt.

I tillegg til leiekostnaden kommer eventuell frakt. Det forutsettes her å benytte ekspress forsendelse hvis utstyret må videre til andre løp, men så lenge utstyret kommer fram til avtalt tid så står det leieren fritt å velge transportmetode.

Bruk av Eventylon resultatserver avtales med Evnetylon. Se også Eventylon live hjemmeside

Bruk av NovOtime enkel resultatserver er kostnadsfri forutsatt at man selv kan administrere oppsett av denne, noe som bør være kurant for de fleste. Ønsker man hjelp til innlegging av Eventor påmeldinger og oppsett av løypestruktur så så ta kontakt.


Delkostnad Pris første dag Pris påfølgende dag(er)
Grunnpakke (inkl. 2 moduler) 2500 1500
Ekstra moduler 750 450
Ekstra pickupantenner (for doble bukker) Inkludert Inkludert
Løperkostnad (pr løper) 3 3
Trafikkostnad (pr. stempling) 0,30 0,30

1) For stafetter gjelder samme pris som angitt pr. løper og etappe. For stafetter med flere løpere på samme lag pr. etappe så kan det gis rabatt ut over listepris - ta kontakt.

Alle priser er eks. mva. og frakt

Skadd eller bortkommet utstyr erstattes av leietaker.

Ønsker dere en vurdering av behov eller et fast tilbud for et arrangenment så ta kontakt.

HKK/01.02.2019