Online mellomtider for orientering - på en enklere måte


Resultatservice

NovOtime er i utgangspunktet et rent innsamlingssystem for mellomtider som sørger for at mellomtidene registreres på postene og oversendes raskt og sikkert inn til samlingsplass og gjøres tilgjengelig i arrangørens løpsdatabase på under et sekund i normale tilfeller. Hvilken løsning man velger for å hente data ut fra løpsdatrabasen og presentere dette for speaker, på samlingsplass og på internett, det står det arrangøren fritt å velge. NovOtime kan derfor i utgangspunktet brukes sammen med ethvert presentasjonssystem, selv om vi kan tilby et par ferdige løsninger for de som ikke ønsker å bruke for mye tid på å selv håndtere dette.


Eventylon live

Klikk på bildet for å åpne Eventylon live hjemmesiden i et eget vindu

For å kunne tilby en ferdig løsning for større løp samarbeider NovOtime med nettsiden Eventylon live, en resultatserver som er utviklet og driftes av Marius Bjugan. Dette er en løsning beregnet på løp hvor det kjøres sekretariat med eTiming og resultater på samlingsplass. Her tilbyr Eventylon live en kobling mot en profesjonellt utseende resultatpresentasjon som kjøres på egen server på nettet.

Sammen med Eventylon live tilstreber vi å lage et konsept som krever minst mulig konfigurering og tilpassning for den enkelte bruker. For den som ønsker å bruke NovOtime på et løp og som samtidig ønsker en enklest mulig "plug and play" løsning, da er konseptet med NovOtime og Eventylon live det som man bør gå for.

Det er her verdt å nevne at siden systemet skal være enkelt å sette opp og det ikke kreves spesielle postenheter eller annet spesialutstyr så åpner dette for bruk av mellomtider også på mindre løp. Alle som i dag kjører resultatservice på PC på samlingsplass og som har tilgang til en enkel internettforbindelse via mobiltelefon eller modem kan nå leie inn en pakke med det ønskede antall mellomtidsenheter og enkelt få tilgang til web presentasjon av sine resulater i sann tid via Eventylon live.


NovOtime enkel resultatserver

Klikk på bildet for å åpne en full size versjon av siden

Som et supplement til fullskalaversjonen Eventylon live så har NovOtime også en enklere serverløsning beregnet på mindre løp hvor man ikke kjører eTiming eller annen databaseløsning på samlingsplass. NovOtime enkel server krever ingen dataressurser på samlingsplass da alt konfigureres på forhånd. Dette kan gjøres av resultatansvarlige selv hjemmefra på morgenen før løpet eller dagen i forveien. Ønsker man ikke å bry seg med dette kan man også få hjelp til oppsett av løpet fra NovOtime.

Den enkle serverløsningen settes opp basert på registrerte påmeldinger i Eventor. Hvis det ikke finnes Eventor data tilgjengelig for innlegging så kan man velge å editere inn data manuelt eller å kjøre løpet med et tomt oppsett. I det siste alternativet så vil man da få opp en tom side hvor løperer, identifisert med sitt brikkenummer, og poster, identifisert med postkoden, legges til fortløpende etter hvert som nye stemplinger kommer inn. På denne måten kan man bruke systemet på et løp uten noen som helst forarbeid, skjønt en viss planlegging vil selvfølgelig gjøre det hele mer oversiktlig og interessant for tilskuerne.

På selve løpsdagen trenger man da bare ta med seg det ønskede antall moduler og dra ut i skogen og montere dem på postene. I tillegg monterer man nå en NovOtime modul på startbukken og en på målbukken. Starttidspunkt, mellomtider og sluttid vises i sann tid på resultatserver og det gis også rangering og tidsdifferanser samt fargekoding av de 3 beste i hver klasse. Løpere som ikke kan identifiseres mot innlagte brikkenummer vises i en egen klasse kalt "Uregistrert".

Etter avsluttet løp er det bare å samle inn og slå av modulene. Resten kan man orden på nett etter at man kommer hjem. Enklere kan det ikke gjøres.

Det er begrensninger i funskjonalitet på NovOtime enkel server sammenlignet med Eventylon live, spesielt når det gjelder gaflede løyper, sommerfugler og andre spesielle løypeformer. Men for vanlige løyper er dette en enkel og grei løsning, enten det dreier seg om individuell eller fellesstart.

Ved å klikke på bildet får man opp et eksempel fra et testløp hos Halden Skiklubb. Siden dette er et løserevet eksempel fungerer ikke klassevalg-knappene slik det gjør i virkeligheten. Knappene oppe i hjørnet for å velge oppdateringsintervall og lyd av/på fungerer heller ikke som på et virkelig løp. Layout er imidlertid identisk med et aktivt løp.

Legg merke til at en del klasser i eksemplet ikke bruker post 6/10 med kode 33 da denne bare benyttes av "Herrer". På klasser som ikke bruker denne posten har kolonnene mørkere farge. Det er her et par tilfeller med løpere som har feil brikkenummer og som da automatisk listes under "Uregistrert". Ved å se på hvilke poster som ligger aktivert på de forskjellige klassene kan man ut fra "mønsteret" på postene som løperen har stemplet relativt enkelt gjette seg til hvor vedkommende egentlig hørte hjemme. På eksemplet har Anders Nordberg og Marcus Millegård løpt med feil brikkenummer og det er lett å se at det dreier seg om 2 fra herreklassen da disse har stempling på postkode 33. Denne løypa hadde også en sommerfuglgafling på herreløypa, noe som ga litt avvikede tider på mellompasering på post 6 og 10 (postkode 33). Notat om slike særegenheter på løpene kan man legge inn øverst under NB:.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon hvis dere ønsker å bruke dette på småløp.


Kobling mot andre resultatsystemer

For de som ønsker å bruke NovOtime mot andre resultatsystemer enn Eventylon live så er dette også kurant å få til. NovOtime byr her på flere alternative måter for eksport av mellomtids-data.

Den enkleste måten er å lese inn data på XML format fra filen som PC-applikasjonen genererer. Da kan man selv pakke ut og bruke den informasjonen man ønsker.

Et mer avansert alternativ er å benytte det innebygde "custom"- grensesnittet i PC-applikasjonen. Her kan brukere med Java-kompetanse skrive sine egne grensesnitt som formatterer om og eksportere data videre til andre applikasjoner på akkurat den måten og med det formatet de har behov for.

Siste alternativ for større brukere er å få eksportert data direkte fra vår web-server og over til sin egen server. En slik server-server forbindelse vil være den absolutt raskeste måten da man slipper å gå veien via PC-applikasjonen med de forsinkelsene dårlige linjer og treg PC da kan gi. Ulempen med denne løsningen er at dette ikke kan settes opp av den enkelte bruker, men må spesialtilpasses etter nærmere avtale.

HKK/20.03.2019